[10/2023] Explain Là Gì, Nghĩa Của Từ Explain | Từ điển Anh

Rate this post

Explain away

to make plain or clear; render understandable or intelligible, to make known in detail, to assign a meaning to; interpret, to make clear the cause or reason…

Explainable

to make plain or clear; render understandable or intelligible, to make known in detail, to assign a meaning to; interpret, to make clear the cause or reason…

Explainer

to make plain or clear; render understandable or intelligible, to make known in detail, to assign a meaning to; interpret, to make clear the cause or reason…

Explanation

the act or process of explaining., something that explains; a statement made to clarify something and make it understandable; exposition, a meaning or…

Explanative

serving to explain, adjective, an explanatory footnote ., elucidative , exegetic , explicative , expositive , expository , hermeneutic , hermeneutical…

Explanatory

serving to explain, adjective, adjective, an explanatory footnote ., confusing , mysterious , obscure , perplexing , puzzling , vague, allegorical , analytical…

Expletive

an interjectory word or expression, frequently profane; an exclamatory oath., a syllable, word, or phrase serving to fill out., grammar . a word considered…

Explicable

capable of being explained., adjective, adjective, incomprehensible, solvable , intelligible , understandable , accountable , decipherable , illustratable…

Explicate

to make plain or clear; explain; interpret., to develop (a principle, theory, etc.)., verb, verb, cloud , complicate , confuse , mystify , obscure , tangle,…

Explicated

to make plain or clear; explain; interpret., to develop (a principle, theory, etc.).

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)

Bạn đang cần hỏi gì? Đăng nhập để hỏi đáp ngay bạn nhé.

Với những thông tin mà Rcmitt.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Explain Là Gì, Nghĩa Của Từ Explain | Từ điển Anh❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Explain Là Gì, Nghĩa Của Từ Explain | Từ điển Anh” [ ❤️️❤️️ ]”.

Read More:   [10/2023] Spanish To English Translation

Related Posts

[09/2023] Breakdown Là Gì?

Breakdown là gì? Ở mỗi lĩnh vực, breakdown sẽ mang một ý nghĩa khác, rất đa dạng và phong phú trong tầng nghĩa, vậy nên breakdown được…

[09/2023] Ý Nghĩa Của Cost Breakdown Là Gì ? Cost Breakdown Cost Breakdown

COST BREAKDOWN LÀ GÌ Định nghĩa Price breakdown là gì? Price breakdown là Phá giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Price breakdown – một…

[09/2023] What Is Cost Breakdown Là Gì, Budget Breakdown Có Nghĩa Là Gì

JavaScript is disabled. Bạn đang xem: Cost breakdown là gì For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding. Đang xem: Cost breakdown là…

[09/2023] Breakdown Là Gì, Nghĩa Của Từ Breakdown | Từ điển Anh

Breakdown là gì? Ở mỗi lĩnh vực, breakdown sẽ mang một ý nghĩa khác, rất đa dạng và phong phú trong tầng nghĩa, vậy nên breakdown được…

Công Cụ Hỗ Trợ Tối ưu Quá Trình Ra Quyết định

COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA) LÀ GÌ? Phân tích lợi ích chi phí (còn được gọi là phân tích chi phí lợi ích) là một quá trình mà các…

[09/2023] Cost Breakdown Nghĩa Là Gì

-To invite bids / tenders for sth: Mời tham gia đấu thầu dự án gì– To put sth out to tender/ contract : Đưa (dự án )…