[10/2023] Cuộc Biểu Tình Tiếng Anh Là Gì

Rate this post

| Yêu và sống

Cuộc biểu tình tiếng Anh là gì

Cuộc biểu tình tiếng Anh là a protest /ˈproʊ.test/, a strike /straɪk/, a peaceful protest /ˈpiːs.fəl proʊ‘test/, an unofficial protest /ˌʌn.əˈfɪʃ.əl ˈproʊ.test / và a armed protest /ɑːrmdˈproʊ.test /. Biều tình có thể có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo hình thức và mức độ nghiêm trọng.

Biểu tình (protest /ˈproʊ.test/).

Tện gọi thông thường nhất của biểu tình là protest, chỉ hành động tụ tập, xuống đường để phản đối một vấn đề nào đó.

Đình công (strike /straɪk/).

Nếu như một đám đông công nhân viên tụ tập, biểu tình đòi tăng lương hình thức biểu tình này gọi là strike, chỉ sự đình công của nhân viên.

Biểu tình không công khai (unofficial protest /ˌʌn.əˈfɪʃ.əl ˈproʊ.test/).

Một dạng biểu tình ít được thấy là biểu tình không công khai tiếng Anh là unofficial protest, dạng biểu tình này thường được tìm thấy ở các nước có luật cấm biểu tình.

Biểu tình ôn hòa (peaceful protest /ˈpiːs.fəl proʊ ‘test/).

Biểu tình ôn hòa tiếng Anh là peaceful protest, chỉ nhóm người tụ tập biểu tình trong ôn hòa, hình thức biểu tình này rất được khuyến khích vì nó thể hiện nền dân chủ của một quốc gia.

Biểu tình vũ trang (armed protest /ɑːrmdˈproʊ.test/).

Trái ngược với biểu tình ôn hòa là biểu tình vũ trang tiếng Anh là armed protest, khi đám đông biểu tình được vũ trang hóa.

Bài viết cuộc biểu tình tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Read More:   [09/2023] Chia Sẻ Kinh Nghiệm đặt Khách Sạn Theo Giờ Giá Rẻ

Bạn có thể quan tâm

Aptis là gì (18/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnChứng chỉ PTE có giá trị bao lâu (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnThi PTE có dễ không (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnCấu trúc đề thi PTE (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnPhân biệt PTE và IELTS (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnPTE là gì (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnHành tinh tiếng Trung là gì (07/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnĐậu xanh tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnRau chân vịt tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vnCây chà là tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn

Với những thông tin mà Rcmitt.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Cuộc Biểu Tình Tiếng Anh Là Gì❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Cuộc Biểu Tình Tiếng Anh Là Gì” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button