[10/2023] BUOYANT Tiếng Anh Là Gì

Rate this post

Ví dụ về sử dụng Buoyant trong một câu và bản dịch của họ

Turbine BAT hoặc Buoyant Airborne Turbine mới nhất giúp dễ dàng

và giá cả phải chăng, bằng cách loại bỏ sự cần thiết của các lưỡi lớn hoặc tháp lớn để gắn.

The latest BAT or Buoyant Airborne Turbine makes it easy and affordable,

by eliminating the need for large blades or large towers for mounting.

Kneeboarding thủy là một môn thể thao mà

ở đó là tham gia vào một towed buoyant, convex,

và hydrodynamically hình thành tại một hội đồng Kế hoạch tốc độ sau một motorboat.

Knee boarding is an aquatic

sport where the participant is towed on a buoyant, convex,

and hydro dynamically shaped board at a planning speed behind a motor boat.

Kneeboarding thủy là một môn thể thao mà

ở đó là tham gia vào một towed buoyant, convex,

và hydrodynamically hình thành tại một hội đồng Kế hoạch tốc độ sau một motorboat.

Kneeboarding is an aquatic

sport where the participant is towed on a buoyant, convex,

and hydrodynamically shaped board at a planing speed behind a motorboat.

Tàu ngầm nhận được tín hiệu bằng cách sử dụng một số dạng anten kéo nổi ngay dưới mặt nước-

ví dụ như BCAA( Anten mảng cáp Buoyant).

Submarines receive the signal using some form of towed antenna which floats just under the surface of the water-

for example a BCAA(Buoyant Cable Array Antenna).

Tàu ngầm nhận được tín hiệu bằng cách sử dụng một số dạng anten kéo nổi ngay dưới mặt nước- ví dụ như BCAA(

Read More:   [10/2023] Cách Làm Bánh Chuối Hấp Thơm Ngon, Cực Đơn Giản Tại Nhà

Anten mảng cáp Buoyant).

Submarines receive signals from land based and aircraft transmitters using some form of towed antenna that floats just under the surface of the water-

for example a BCAA(Buoyant Cable Array Antenna).

Kết quả: 6, Thời gian: 0.0124

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

Truy vấn từ điển hàng đầu

Với những thông tin mà Rcmitt.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] BUOYANT Tiếng Anh Là Gì❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] BUOYANT Tiếng Anh Là Gì” [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Posts

[09/2023] Breakdown Là Gì?

Breakdown là gì? Ở mỗi lĩnh vực, breakdown sẽ mang một ý nghĩa khác, rất đa dạng và phong phú trong tầng nghĩa, vậy nên breakdown được…

[09/2023] Ý Nghĩa Của Cost Breakdown Là Gì ? Cost Breakdown Cost Breakdown

COST BREAKDOWN LÀ GÌ Định nghĩa Price breakdown là gì? Price breakdown là Phá giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Price breakdown – một…

[09/2023] What Is Cost Breakdown Là Gì, Budget Breakdown Có Nghĩa Là Gì

JavaScript is disabled. Bạn đang xem: Cost breakdown là gì For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding. Đang xem: Cost breakdown là…

[09/2023] Breakdown Là Gì, Nghĩa Của Từ Breakdown | Từ điển Anh

Breakdown là gì? Ở mỗi lĩnh vực, breakdown sẽ mang một ý nghĩa khác, rất đa dạng và phong phú trong tầng nghĩa, vậy nên breakdown được…

Công Cụ Hỗ Trợ Tối ưu Quá Trình Ra Quyết định

COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA) LÀ GÌ? Phân tích lợi ích chi phí (còn được gọi là phân tích chi phí lợi ích) là một quá trình mà các…

[09/2023] Cost Breakdown Nghĩa Là Gì

-To invite bids / tenders for sth: Mời tham gia đấu thầu dự án gì– To put sth out to tender/ contract : Đưa (dự án )…