[09/2023] What Is Cost Breakdown Là Gì, Budget Breakdown Có Nghĩa Là Gì

Rate this post

JavaScript is disabled.

Bạn đang xem: Cost breakdown là gì

For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Đang xem: Cost breakdown là gì

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.

*

hi! Mình thấy cả nhà chưa có hồi âm gì cả! Mình chỉ hiểu rằng phần này thôi, Lợi nhuận sau thuế :After-fax income Dự chống trợ cấp cho mất Việc làm: loan unemployment benefit :cheesebur Không biết tất cả phù hợp thuật ngữ kế toán không chúng ta !!!!!11:coffee:

Mấy anh đưa ra giúp em dịch giùm mấy từ bỏ này nhé. Thanks -Bảng kê khai quyết toán thù thuế -Các khoản bớt trừ -Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho -Ngân sách chi tiêu hóng đưa kết -Tổng lợi tức đầu tư trước thuế -Các khoản thuế phải nộp -Đại diện theo pháo cơ chế của cửa hàng kinh doanhDịch hộ kế toán thù giờ Anh Các anh chi nao biết giờ anh chăm ngành tài bao gồm dịch hộ em đặc điểm này với. Em chẳng mấy Khi sử dụng TA về kế tân oán mấy bắt buộc dịch không chuẩn chỉnh tẹo nào: Profit and Loss – Please express sales by hàng hóa for the half year to lớn June 2007 and June 2006 – Please specify the average selling price (including discounts) for the following categories , differentiate between 2006 & 2007, if possible – Please estimate the gross margin per product category – Which line is depreciation expense recorded in? – Please specify depreciation for the half year khổng lồ June 2007 và 2006 – How much depreciation expense recorded for the first 6 months of 2006 và 2007 – Sales for the first 6 months lớn June 2007 are only 49.7% of the prior year, it seems that the sales is going down, pls explain why? – What is the key to achieving greater growth in sales? – Gross margin is down 0.3% points in 2007, compared khổng lồ 2006, what is the reason for this? -Why increase percentage of selling exps was higher than increase percentage of revenue when comparing H1 2007 vs. FY 2006 – What is the full year 2007 expectation for the following (please explain significant deviations from the half year result): – revenue – gross profit – operating profit – Are there any one-off or non-recurring items in the first 6 months of 2007 P&L (including donations, etc.), if yes please specify Balance Sheet – Is there any bad debt still sitting in account receivables? If yes, pls provide the amount – What is the ‘normal’ màn chơi of debtor days – Why did provision for doubtful debt have positive balance – Why the cấp độ of days’ sales in inventory increase over the years (25 days, 49 days & 63 days for 2004, 2005 and 2006, respectively) – Please provide the breakdown of raw materials, goods on consignment – Please provide further details about prepayments, deffered expenses – What is included in intangible assets? – What are the ‘normal’ payment terms to suppliers? – How many years are fixed assets depreciated over? – Why did current liabilities increase so much in June 2007, compared to lớn 2006 – Please provide further details on other long term liabilities – Why did welfare và other funds have sầu positive sầu balance Em phải lắm xin phần đa fan giúp:wall:

Read More:   [10/2023] Cách Gỡ Liên Minh Huyền Thoại Hoàn Toàn Khỏi Máy Của Bạn

*

Quý Khách có thể xem thêm nhé Profit & Loss – Lãi & Lỗ– Please express sales by product for the half year lớn June 2007 và June 2006 Vui lòng trình bày lệch giá theo thành phầm cho nữa năm 2007 và nữa năm 2006 Please specify the average selling price (including discounts) for the following categories , differentiate between 2006 và 2007, if possible Vui lòng nêu rõ giá thành trung bình ( bao hàm cả phần ưu đãi ) đến những chuẩn chỉnh một số loại / đội / tiêu chuẩn sau. Biedesn rượu cồn thân năm 2006 với 2007 nếu hoàn toàn có thể – Please estimate the gross margin per sản phẩm category Vui lòng dự trù lợi nhuận gộp mang lại 1 mặt hàng ( mức chênh giá gộp ) cho từng nhiều loại thành phầm – Which line is depreciation expense recorded in? giá thành khấu hao được ghi thừa nhận ở đoạn mục nào? lấy ví dụ như trước đó lãi gộp tuyệt sau lãi gộp – Please specify depreciation for the half year to June 2007 and 2006 Vui lòng nêu rõ ngân sách khấu hao mang đến 6 tháng đầu năm 2007 với 6 tháng đầu xuân năm mới năm 2006 – How much depreciation expense recorded for the first 6 months of 2006 & 2007 Chi tiêu khấu hao mang đến 6 tháng đầu xuân năm mới 2006 & 6 tháng đầu năm 2007 là bao nhiêu? – Sales for the first 6 months lớn June 2007 are only 49.7% of the prior year, it seems that the sales is going down, pls explain why? Doanh thu của 6 mon đầu xuân năm mới 2007 chỉ đạt mức 49.7% của năm kia, điều đó tất cả nghĩa rằng lợi nhuận vẫn đi xuống, lý giải vày sao? – What is the key to lớn achieving greater growth in sales? Yếu tố như thế nào là yếu tố quan trọng đặc biệt để đạt được sự lớn lên cao vào doanh thu? – Gross margin is down 0.3% points in 2007, compared lớn 2006, what is the reason for this? Lợi nhuận gộp đến một loại mặt hàng ( Giá chào bán – giá vốn mặt hàng bán ) của năm 2007 bớt 0.3% điểm đối với năm 2006, nguyên nhân gì gây nên sự sụt bớt này? -Why increase percentage of selling exps was higher than increase percentage of revenue when comparing H1 2007 vs. FY 2006 Vì sao % gia tăng chi phí bán hàng cao hơn so với % phát triển lệch giá Khi đối chiếu H1 2007 và FY 2006. – What is the full year 2007 expectation for the following (please explain significant deviations from the half year result): Hãy cho biết công dụng mong muốn triển khai được mang đến số đông mục sau: ( hãy giải thíchd rõ đầy đủ chênh lệch bự mang lại nữa năm qua ) – revenue – Doanh thu – gross profit – Lợi nhuận gộp – operating profit – Lợi nhuận từ bỏ hoạt động sale – Are there any one-off or non-recurring items in the first 6 months of 2007 P&L (including donations, etc.), if yes please specify Có hầu như khoản mục như thế nào nhưng mà chỉ gây ra một đợt trong report lãi lỗ năm 2007 ( bao gồm rất nhiều phần quyên ổn góp v.v.) Nếu tất cả hãy nêu rõ. Balance Sheet – Bản phẳng phiu kế toán – Is there any bad debt still sitting in trương mục receivables? If yes, pls provide the amount Có số tiền nợ nặng nề đòi làm sao trong phần công nợ đề xuất thu không? Nếu bao gồm, vui lòng cung ứng số tiền – What is the ‘normal’ level of debtor days Mức độ thông thường cho các số tiền nợ là từng nào ngày? – Why did provision for doubtful debt have sầu positive sầu balance Tại sao khoản dự phòng nợ cực nhọc đòi lại có số âm – Why the level of days’ sales in inventory increase over the years (25 days, 49 days and 63 days for 2004, 2005 & 2006, respectively) Tai sao số ngày tảo vòng của hàng hóa tăng qua những năm ( 25 ngày, 49 ngày với 63 ngày cho những năm 2004, 2005 cùng năm 2006 ) – Please provide the breakdown of raw materials, goods on consignment Vui lòng cung cấp cụ thể những loại nguyên liệu, hàng hóa ký kết gửi – Please provide further details about prepayments, deffered expenses Vui lòng cung ứng đưa ra tiêt không chỉ có vậy những khoản trả trước, ngân sách ngóng phân bổ – What is included in intangible assets? Tài sản cố định vô hình dung bao gồm hầu hết gì? – What are the ‘normal’ payment terms lớn suppliers? Điều khoản đưa ra trả đến khách hàng thường thì như vậy nào? – How many years are fixed assets depreciated over? Tài sản thắt chặt và cố định được khấu hao bao nhiêu năm? – Why did current liabilities increase so much in June 2007, compared to 2006 Tại sao khoản nợ ngắn hạn tăng dần vào thời điểm tháng 6 năm 2007 so vowis năm 2006? – Please provide further details on other long term liabilities Cung cấp cụ thể hơn thế nữa về số tiền nợ dài hạn? – Why did welfare & other funds have positive sầu balance Tai sao quỹ phúc lợi và các quỹ không giống có số dư âm

Read More:   [10/2023] Hướng Dẫn Vẽ Quạt Giấy Từng Bước/ Mĩ Thuật 8/ Nc Planvẽ Nghệ Thuật

Với những thông tin mà Rcmitt.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[09/2023] What Is Cost Breakdown Là Gì, Budget Breakdown Có Nghĩa Là Gì❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[09/2023] What Is Cost Breakdown Là Gì, Budget Breakdown Có Nghĩa Là Gì” [ ❤️️❤️️ ]”.

Back to top button